RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”)

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Pokoje Na Szlaku, Stary Folwark 51d, 16-402 Suwałki
 • Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem danych osobowych u administratora pod adresem e-mail: [email protected]
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu odpowiedzi na formularz kontaktowy,  przedstawienia oferty sprzedaży produktów oferowanych przez firmę zgodnie z jego treścią oraz w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby upoważnione przez administratora.
 • Pani/Pana danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 albo do czasu zgłoszenia chęci ich usunięcia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.
  Posiada Pani/Pan prawo do: zmieniany zakresu przetwarzanych przez nas danych, w tym może wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę. W tym celu prosimy o kontakt z nami wysyłając e-mail: [email protected]